Библионет 2017

Информационо-комуникационе технологије и иновативни сервиси у библиотекама

14-16. септембар, Библиотека града Београда

 

This slideshow requires JavaScript.

 

Библионет је научни и стручни скуп која већ десет година са успехом промовише библиотечко-информациону делатност у Србији. Он на једном месту окупља директоре готово свих јавних библиотека и најеминентније српске библиотекаре. На Библионету се, кроз бројне програме, разговоре и презентације, размењују искуства и приказују примери добре праксе. Скуп снажно и директно доприноси развоју научно-истраживачког, стручног и практичног рада у библиотечко-информационој делатности у Србији. Библионет се реализује под окриљем Заједнице матичних библиотека Србије, асоцијације која окупља све матичне библиотеке у Србији.

Тема скупа:
ˮИнформационо-комуникационе технологије и иновативни сервиси у библиотекама

Датум: 14-16. септембар 2017

Место: Библиотека града Београда, Кнез Михаилова 56, Београд

Домаћин скупа: Библиотека града Београда /http://www.bgb.rs/

Библионет 2017 ставља фокус на примену информационо-комуникационих технологија (ИКТ) у библиотекама и на увођење иновативних библиотечких сервиса и програма заснованих на савременим технолошким достигнућима.

Библиотечко пословање данас засновано је на информационим технологијама – библиотечки информациони пословни системи, електронски каталози, различите базе података, аутоматизована позајмица (баркодирање фондова), различити софтвери за управљање радним процесима и њихово евалуирање и сл.

Такође, број библиотечких сервиса заснованих на ИКТ у непрекидном је порасту. Све је више библиотека чије услуге обухватају: електронске читаонице, makerspace едукативне лабораторије, са различитим дигиталним алатима (3Д штампачи, роботи…); media lab просторе за стварање аудио и видео садржаја; различите онлајн услуге (образовни курсеви, видео игре и веб сајтови, е-магазини, сервис Питај библитекара...) и др.

У складу са овим, савремени трендови у развоју библиотечко-информационе делатности подразумевају снажно развијену информатичку инфраструктуру, перманентно ангажовање ИТ стручњака, као и континуирано праћење и едуковање библиотечких стручњака у области ИКТ. Са друге стране, унапређивање и одржавање информатичких платформи и ангажовање стручњака, са аспекта могућности библиотека, подразумева посебне напоре у постизању баланса између нараслих захтева и скромних средстава којима оне располажу. Развој, па и опстанак библиотека као носилаца информационог друштва и друштва знања, директно је сразмеран улагању у област ИКТ.

Основна идеја овогодишњег Библионета је да се:
– подвуче значај повезаности библиотека и ИКТ,
– прикажу стремљења и праксе библиотека развијених земаља,
– представе иновативни сервиси српских библиотека засновани на ИКТ,
– представе различити видови библиотечког пословања засновани на ИКТ,
– утврде потребе и могућности за имплементацију ИТК у рад српских библиотека.

Позив за учешће на скупу можете преузети овде.

 

Организациони одбор:

Јасмина Нинков, директор Библиотекe града Београда, председник Oрганизационог одбора
Др Драгана Милуновић, Народна библиотека Србије, секретар Заједнице матичних библиотека Србије
Станка Јовичић, Библиотека града Београда, помоћник директора Библиотеке града Београда
Исидора Ињац, Библиотека града Београда, уредник културних програма
Ана Милутиновић, Народна библиотека Србије, Одељење за међународну сарадњу
Никола Пурић, Библиотека града Београда, Одељење за унапређење и развој библиотечке делатности

Програмски одбор:

Мирољуб Стојановић, Народна библиотека Србије, начелник Одељења за одржавање и развој рачунарско-информатичког система
Марјан Маринковић, помоћник директора Библиотеке града Београда
Адам Софронијевић, заменик управника Универзитетске библиотеке Светозар Марковић

 

Библионет 2017 организује се уз подршку Министарства културе и информисања Републике Србије.

                                           zajednica_maticnih_biblioteka_logo              bgbtekstlogo

ministarstvoGRB