Дуња Новаковић

Дуња Новаковић је запослена у Библиотеци шабачкој од 2008. на радном месту информатичара. Ради на пословима дигитализације, изради и ажурирању сајтова, унапређењу електронског пословања Библиотеке. Била је руководилац пројекта Пин код корисника Библиотеке шабачке и сарадник на више пројеката као кординатор набавке техничке опреме или дигитализације.

Advertisements